Jakub Lewandowski wybrany Przewodniczącym Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej

Jakub Lewandowski, dyrektor Biura Krajowego Stowarzyszenia Młoda Prawica został wybrany do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej przy Ministrze Edukacji i Nauki!

Minister Przemysław Czarnek 7 grudnia br. powołał Radę Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki.

Do zadań Rady należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej oświata i wychowanie, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian, w tym propozycji rozwiązań.