ODDZIAŁ KUJAWSKO-POMORSKI

Dobromir Szymański

Prezes oddziału

Radny Inowrocławia

Wiceprezes Oddziału

Wiceprezes oddziału

Sekretarz Oddziału

Sekretarz oddziału

OSTATNIE DZIAŁANIA