ODDZIAŁ ŁÓDZKI

Gracjan Majewski

Prezes oddziału

Student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Wiceprezes Oddziału

Wiceprezes oddziału

Sekretarz Oddziału

Sekretarz oddziału

OSTATNIE DZIAŁANIA