ODDZIAŁ PODLASKI

Magdalena Olchanowska

Prezes oddziału

Dominika Hryniewicka

Wiceprezes oddziału

Wojtek Abramowicz

Sekretarz oddziału

OSTATNIE DZIAŁANIA