ODDZIAŁ POMORSKI

Paweł Serafin

Prezes oddziału

Dawniej Sekretarz Oddziału Śląskiego Stowarzyszenia.

Członek Komisji Rewizyjnej Stowrzyszenia

Student Biotechnologii MWB UG i GUMedu

Kamil Poźniak

Wiceprezes oddziału

Absolwent Prawa z Gdańska

Krzysztof Prusinowski

Sekretarz oddziału

OSTATNIE DZIAŁANIA