ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI

Jakub Eltman

Prezes oddziału

Student psychologii na Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego oraz teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie.

Radny Miasta Konina od dwóch kadencji.

Wiceprzewodniczący Komisji Finansów.

Jest najmłodszym radnym w swoim mieście, co wyraża w dbaniu o interesy swojego pokolenia. Członek Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Prezes wielkopolskiego oddziału Stowarzyszenia Młoda Prawica i członek Rady Krajowej.

Jest także wiceprezesem Towarzystwa Patriotycznego Maksymiliana Tarejwy działającego w Koninie.

Wiceprezes Oddziału

Wiceprezes oddziału

Sekretarz Oddziału

Sekretarz oddziału

OSTATNIE DZIAŁANIA