Jakub Lewandowski wybrany Przewodniczącym Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej

Jakub Lewandowski, dyrektor Biura Krajowego Stowarzyszenia Młoda Prawica został wybrany do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej przy Ministrze Edukacji i Nauki!

Minister Przemysław Czarnek 7 grudnia br. powołał Radę Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki.

Do zadań Rady należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej oświata i wychowanie, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian, w tym propozycji rozwiązań.

Konwencja #NajlepszyPlanDlaMłodych

Niemal całe wakacje poświęciliśmy na to, by wsłuchać się w Wasz głos.
Chcieliśmy dowiedzieć się, jakie problemy sygnalizujecie, jako najbardziej palące, z którymi my, młodzi musimy się mierzyć.
Pewnie, mogliśmy po prostu pogadać we własnym gronie – w końcu jesteśmy stowarzyszeniem młodych ludzi
Jednak wiemy, że nie jesteśmy omnibusami. Nikt nie jest. Dlatego wyszliśmy na ulice setek miast powiatowych porozmawiać z Wami o #Praca #Klimat #Dialog #Edukacja.
Jesteśmy mądrzy, Waszą mądrości.
Już wiemy, co chcecie, aby się zmieniło.
Nie zamierzamy jednak na wiedzy poprzestać. Musimy te postulaty wdrożyć w życie! Mamy wspólny #NajlepszyPlanDlaMłodych
Na dzisiejszej konwencji Młoda Prawica i Porozumienie pod Waszymi postulatami podpisał się Jarosław Gowin i Marcin Ociepa.
Padły deklaracje, że Wasze postulaty staną się postulatami Porozumienie, a tym samym całej #ZjednoczonaPrawica